Newsflash24x7 Malayalam News Portal & : WORLD https://newsflash24x7.com/rss/category/world Newsflash24x7 Malayalam News Portal & : WORLD en Copyright 2022 Newsflash24x7 & All Rights Reserved. യുദ്ധം നൂറാം നാളില്‍ ; യുക്രയ്‌ന്റെ അഞ്ചിലൊന്നും പിടിച്ച്‌ റഷ്യ https://newsflash24x7.com/ukrine https://newsflash24x7.com/ukrine Fri, 03 Jun 2022 10:24:54 +0900 newsflash24x7 ഒറ്റക്കണ്ണ് മാത്രം; അപൂര്‍വ പ്രതിഭാസവുമായി ആണ്‍ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു; ഇത്തരത്തില്‍ ലോകത്ത് ജനിക്കുന്ന ആറാമത്തെ കുഞ്ഞെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് https://newsflash24x7.com/oneeye https://newsflash24x7.com/oneeye Fri, 03 Jun 2022 10:21:59 +0900 newsflash24x7